Meie teenused:

– Vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont.
– Vee-ja kanalisatsiooni liitumised ja liitumispunktide ehitus.
– Veemõõdusõlmede ehitus ja paigaldus.
– Veemõõdukaevude paigaldus.
– Vee ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine.
– Drenaazisüsteemide ehitus.
– Sademeveesüsteemide ehitus.
– Kanalisatsiooni kaevude montaaz ja vahetus.
– Reoveemahutite ja septikute paigaldus.
– Imbväljakute ehitus.
– Vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude ehitus ja remont.
– Sanitaartehnilised tööd ja sanitaartehnika paigaldus.
– Boilerite paigaldus.
– Põrandakütte torustiku paigaldus.
– Radiaatorite paigaldus.
– Püstakute vahetus.
– Ummistuste likvideerimine.