Laulasmaa

Veemõõdukaevu paigaldus Laulasmaal.

Vääna-Jõesuu

Liitumine uue vee ja kanalisatsioonitrassiga Vääna-Jõesuus.

Keila-Joa

Liitumine uue veevärgiga Keila-Joal.

Vääna

Vee-ja kanalisatsioonitrassi ehitus Väänas.

Muraste

Saademevee kanalisatsiooni ehitus Murastes.

Muraste

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine Murastes.

Viimsi

Vee ja kanalisatsioonitrassi ehitus Viimsis.