Kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont

Kõik seotud tööd trassi ehitusega ja paberimajandusega teeme meie. Ainuke, mida meie ei saa liituja (kinnistu omaniku ) eest teha on liitumisleping ja tehniliste tingimuste taotlus.

Soovin pakkumisi ( Kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont )

Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks tuleb liitujal liitumise tehniliste tingimuste saamiseks pöörduda kohaliku vee-ettevõtja poole.See protsess on väga lihtne.

Näiteks valite Googlis oma piirkonna vee-ettevõtja+liitumine ( Strantum OÜ liitumine, Lahevesi AS liitumine, Kohila Maja OÜ liitumine ) ja saategi õigesse kohta. Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ja liitumise tehniliste tingimuste saamiseks tuleb täita vormid vee-ettevõtja kodulehel.Kõik ülejäänud teeme meie:tuleme ise kohale (objektile ),leiame parimad lahendused tulevale vee-ja kanalisatsioonitrassile, koostame vee-ja kanalisatsioonitorustike projekti,vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitusloaga projekti esitame vee-ettevõtjatele digitaalselt läbi Ehitisregistri keskkonna,projekti järgi ehitame vee-ja kanalisatsioonitrassi,koostame kõik vajalikud dokumendid, s.h. kaetud tööde AKT-i, teostusjoonise, anname üle meie ehitatud vee-ja kanalisatsioonitrassi kohalikule vee-ettevõttele ja tellijale.

Tööde ja teenuste nimekiri